Hjem Salgsvilkår

Salgsvilkår

Av lars

Partene
Selger er Josimar, eid av Dype Skoger AS (org.nr. 992171782)
Postadresse: Tollbugata 19, 0152 Oslo
Epost: post@josimar.no
Telefon: 21 44 56 41

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betaling
Betaling av enkeltutgaver og bøker gjennomføres av Vipps eller med kreditt-/debetkort.

Levering
Kjøpt produkt distribueres av Posten. Forventet leveringstid er fem dager etter bestilling.

Angrerett
Angrefristen er 14 dager etter bestilt produkt.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen to mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Kontakt oss på 21 44 56 41 eller epost post@josimar.no.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10 i «Forbrukertilsynets «standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett». Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.