Hjem Artikler Josimar felt i PFU

Josimar felt i PFU

Av lars

Onsdag 27. mai var NFFs klage mot Josimar til behandling. Josimar ble felt på ett av tre innklagede punkter.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: 
Klagen gjelder en artikkel om kvinnefotball i Josimar, der Norges Fotballforbunds (NFF) daværende kommersielle direktør ble kritisert på bakgrunn av hva han skal ha sagt i en samtale med Obos-direktøren i 2017. Ingressen var: «Da en potensiell storsponsor ba om å få bidra med millioner til kvinnefotballen, takket NFFs kommersielle direktør nei. “Kvinnefotballen har ingen kommersiell verdi”, mente han.» En lederartikkel omtalte samme sak.
Klagen gjelder også en nettartikkel der NFFs daværende kommunikasjonsdirektør ble intervjuet fordi han hadde godkjent Martin Ødegaards kritikk av Ada Hegerbergs intervju i Josimar.

Klager er generalsekretæren i Norges Fotballforbund (NFF), som klager på vegne av NFF og forbundets daværende kommersielle direktør og kommunikasjonsdirektør. Klager mener Josimar har publisert en sterk beskyldning om den kommersielle direktøren, uten at han fikk mulighet til å imøtegå den samtidig. Innholdet i samtalen bestrides, og klager reagerer på at Obos-direktørens versjon presenteres som faktum. Det vises til Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14 og 3.2. Når det gjelder nettartikkelen, mener klager at Josimar har blandet fakta med egne kommentarer. Det anføres brudd på VVP 4.2.

Josimar avviser brudd på god presseskikk. Josimar mener klager har gjort seg utilgjengelig, og hindret debatt, kritikk og nyhetsformidling. Det vises til siste del av VVP 4.14. 
Slik Josimar ser det, forsto direktøren hva Josimar mente med «kritikken», men valgte å svare med en generell kommentar. Det vises også til tidligere historikk med NFF som kilde. Det opplyses videre at redaksjonen hadde flere kilder som bekreftet Obos-direktørens versjon. Samtalen hadde også vært omtalt i andre medier i 2017, og ingen fra NFF hadde dementert Obos-direktørens uttalelser. Videre avviser Josimar at nettartikkelen er en kommentar. I artikkelens første del forklares sakens bakgrunn, deretter gjennomføres et intervju med kritiske oppfølgingsspørsmål. Josimar mener dette er journalistikk med brodd.


Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at en stor aktør som NFF må akseptere en pågående og kritisk presse, og pressen må kunne forvente at NFF bidrar i debatt og nyhetsformidling. Når det er sagt: mektige aktører som NFF har som alle andre kilder krav på å bli behandlet i tråd med de presseetiske reglene i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Utvalget legger til grunn at den påklagede nettartikkelen er en nyhetsartikkel. Artikkelens første del forklarer saken. I andre del publiseres et intervju. Utvalget vil understreke at det er medienes rett til å velge vinkling, stille kritiske spørsmål og føre en pågående stil når man intervjuer. Journalistikk kan presenteres på mange måter. Det avgjørende er at man ikke blander sammen fakta og kommentarer, jf. VVP 4.2. 

PFU mener at noen formuleringer i den påklagede artikkelen går opp mot grensen av det som kan sies å være kommenterende journalistikk. Etter en samlet vurdering har utvalget kommet frem til at denne artikkelen likevel er innenfor det presseetisk akseptable.

Omtalen av NFFs kommersielle direktør utløste imøtegåelsesrett. Josimar kontaktet direktøren og ba om en kommentar, men utvalget reagerer på at han ikke ble presentert for det konkrete innholdet i beskyldningen som skulle publiseres. PFU mener at NFFs kommersielle direktør dermed ikke fikk en reell mulighet til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Utvalget understreker at det er redaksjonens ansvar å forsikre seg om at den angrepne forstår hvilken kritikk som fremmes, og hva redaksjonen ønsker kommentar til. Utvalget mener at en god håndtering av VVP 4.14, også hadde styrket opplysningskontrollen, jf. VVP 3.2. 


Josimar har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten. 


Oslo 27. mai 2020


Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Erik Schjenken, Sylo Taraku

0 Kommenter
1

Relaterte artikler